De Cliëntenraad voor de burger in de participatiewet, WsW, Schulden, Armoede en Minima
Advies van en door ervaringsdeskundigen

 

 

 

Cliëntenraad van de gemeente Emmen

De Cliëntenraad van de gemeente Emmen is een belangrijke schakel tussen de gemeente en haar inwoners. Wij zijn een onafhankelijke adviesraad en hebben directe invloed op het beleid van de gemeente (College en raad).

 

Wat is het doel van de Cliëntenraad?

Ons doel is om de belangen van inwoners met een uitkering of laag inkomen te behartigen. We werken nauw samen met de gemeente om ervoor te zorgen dat het beleid en de diensten aansluiten bij de behoeften van de samenleving. Zo zetten we ons in voor een gemeente waarin iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht de achtergrond of situatie.

 

Wat doet de Cliëntenraad?

  • Advies uitbrengen: als de gemeente plannen heeft voor nieuwe regelingen of veranderingen in het beleid, vraagt ​​zij de Cliëntenraad om advies. In ons advies nemen wij de ervaringen en wensen van de gebruikers mee. Wij geven zowel gevraagd als ongevraagd advies.
  • Signaleren van knelpunten: als Cliëntenraad houden wij voortdurend de vinger aan de pols en signaleren knelpunten en verbetermogelijkheden in het huidige beleid.
  • Overleg met betrokkenen: wij onderhouden nauw contact met inwoners en met organisaties die werken op het gebied van de Participatiewet, WsW, Schulden, Armoede en Minima en sociale voorzieningen.

 

Waarom is de Cliëntenraad belangrijk?

De gemeente Emmen ontwikkelt beleid en biedt voorzieningen voor mensen die een laag inkomen en/of schulden hebben. De beslissingen die de gemeente neemt, heeft een grote invloed op het dagelijks leven van vele inwoners. Daarom is de gemeente wettelijk verplicht verplicht om hierbij advies te vragen. De Cliëntenraad zorgt ervoor dat de gemeente rekening houdt met de behoeften en ervaringen van haar inwoners.

 

Wie kan lid worden van de Cliëntenraad?

De leden van de Cliëntenraad zijn ervaringsdeskundigen. Dat wil zeggen dat de leden een inkomen hebben van maximaal 120% van het minimum of gebruik maken van de  schuldhulpverlening. Het zijn bijvoorbeeld inwoners van de gemeente Emmen die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, gebruik maken van de Wet Sociale Werkvoorziening of AOW ontvangen met of zonder een klein pensioen. Ook kunnen inwoners lid worden, die gebruik maken van de minimaregelingen en/of van de schuldhulpverlening. Bij schuldhulpverlening gaat het om inwoners die bijvoorbeeld een traject volgen voor budgetcoaching, budgetbeheer, schuldenregeling of wettelijke schuldsanering.

 

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad heeft minimaal vijf en maximaal elf leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden van de Cliëntenraad lezen de adviesaanvragen en beleidsvoorstellen van de gemeente. In de maandelijkse vergaderingen komt de Cliëntenraad tot een gezamenlijk advies. Ook bespreekt de Cliëntenraad signalen en ontwikkelingen binnen de gemeente en brengt daarover advies uit. De vergaderingen van de Cliëntenraad zijn voor iedereen toegankelijk. De gegevens van de Cliëntenraad staan hier​​onder, wanneer je hier belang bij hebt. De datums van de vergaderingen staan op deze website. 

 

Contactgegevens