Cliëntenraad Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening

U kunt ons bereiken via : info@clientenraad-emmen.nl, bijvoorbeeld via de reactiepagina op deze site.

Ons postadres is Cliëntenraad Pw en Wsw Emmen, Postbus 1083, 7801 BB Emmen.