Cliëntenraad Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening

U kunt ons bereiken via : info@clientenraad-emmen.nl, bijvoorbeeld via de reactiepagina op deze site.

Ons postadres is: Cliëntenraad Pw & Wsw Hesselterbrink 22, 7812 EA Emmen