De adviesraad voor de gemeente Emmen voor de burger:Participatiewet,WsW, Schulden, Armoede en Minima
Advies van ervaringsdeskundigen

 

 

 

Cliëntenraad van de gemeente Emmen

De Cliëntenraad van de gemeente Emmen is een wettelijk ingestelde cliëntenraad en dus een belangrijke schakel  tussen de gemeente en haar inwoners. Wij zijn een onafhankelijke adviesraad  en hebben directe invloed op het beleid van de gemeente. 

 

Wat doet de Cliëntenraad?

  • Advies uitbrengen: als de gemeente plannen heeft voor nieuwe regelingen of veranderingen in het beleid, vraagt zij de Cliëntenraad om advies. In ons advies nemen wij de ervaringen en wensen van de gebruikers mee. Wij geven zowel gevraagd als ongevraagd advies.
  • Signaleren van knelpunten: als Cliëntenraad houden wij voortdurend de vinger aan de pols en signaleren knelpunten en verbetermogelijkheden in het huidige beleid.
  • Overleg met belanghebbenden: wij onderhouden nauw contact met inwoners en met organisaties die werken op het gebied van minima en sociale voorzieningen.

 

Waarom is de Cliëntenraad belangrijk?

De gemeente Emmen ontwikkelt beleid en biedt voorzieningen aan voor mensen die een laag inkomen hebben of schulden. De beslissingen die de gemeente neemt, hebben grote invloed op het dagelijks leven van vele inwoners. Daarom is de gemeente wettelijk verplicht om hierbij advies te vragen. De Cliëntenraad zorgt ervoor dat de gemeente rekening houdt met de behoeften en ervaringen van haar inwoners.

 

Wie kunnen lid worden van de Cliëntenraad?

De leden van de Cliëntenraad zijn ervaringsdeskundigen. Dat wil zeggen dat zij een inkomen hebben van maximaal 120% van het minimum of gebruikmaken van schuldhulpverlening.  Het zijn bijvoorbeeld inwoners van de gemeente Emmen die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, gebruikmaken van de Wet Sociale Werkvoorziening of AOW ontvangen met een klein pensioen. Ook kunnen inwoners lid worden die gebruikmaken van de minimaregelingen of schuldhulpverlening. Bij schuldhulpverlening gaat het om inwoners die bijvoorbeeld een traject volgen voor budget coaching, budgetbeheer, schuldenregeling of wettelijke schuldsanering.

 

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad heeft minimaal vijf en maximaal elf leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden van de Cliëntenraad lezen de adviesaanvragen en beleidsvoorstellen van de gemeente. In de maandelijkse vergadering komt de raad tot een gezamenlijk advies. Ook bespreekt de raad signalen en ontwikkelingen binnen de gemeente en brengt daarover advies uit. De vergaderingen van de Cliëntenraad zijn voor iedereen toegankelijk. De data van de vergaderingen staan op cliëntenraad-emmen.nl.

 

Contactgegevens