Cliëntenraad Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening

Let op: In verband met het herinrichten/updaten van onze webpagina is op dit moment slechts geringe informatie beschikbaar.

U kunt ons bereiken via : info@clientenraad-emmen.nl, bijvoorbeeld via de reactiepagina op deze site.

Ons postadres is: Cliëntenraad Pw & Wsw Postbus 30.001 7800 RA Emmen