https://vip.sednaemmen.nl/hulpaanbod/

- Voor uw hulpvragen

 

https://www.facet-emmen.nl/leren/oefenen-en-hulp/taalpunt-emmen.html

- hulp bij Laaggeletterdheid, maar ook doet facet u met meer zaken helpen

 

https://www.noodfondsenergie.nl/

- kijk of u in aanmerking komt. Het Tijdelijk Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening.

 

https://www.nibud.nl/?utm_campaign=Jaarplanner&utm_content=%234toeslagen&utm_source=Emailcoaching&utm_medium=email

 

https://www.businessinsider.nl/belastingaangifte-2023-welke-zorgkosten-aftrekpost-fiscaal-zorgverzekering/

-Kijk waar jij als burger recht op hebt

 

https://gemeente.emmen.nl/ondersteuning-inkomen-en-werk/uitkering
- voor alle informatie over uitkeringen binnen de gemeente Emmen

http://www.gemeenteraademmen.nl/home.html
- voor alle relevante informatie over wat er binnen de gemeente speelt.

http://www.wmoraademmen.nl/
- voor alle vragen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

http://www.seniorenraademmen.nl/
- voor alle informatie over de senioren adviesraad.

 

https://www.instagram.com/jaremmen/

- informatie jongeren adviesraad

 

http://www.osog.nl/ 

- voor informatie over de regels en mogelijkheden voor gehandicapten.

 

https://cvster.nl/amp/blog/Solliciteren-met-een-beperking

- Mensen uit de gemeente Emmen met afstand tot de arbeidsmarkt vinden hier bruikbare tips om succesvol een sollicitatieproces te doorlopen. Het lijkt me een waardevolle aanvullende bron voor inwoners die ondanks hun functiebeperking graag zo zelfstandig mogelijk leven én werken.

https://www.zorgbelang-drenthe.nl/ombudsman-sociaal-domein-zorgbelang-drenthe-1

- hier kunt u uw klachten en opmerkingen over de zorg kwijt.