https://vip.sednaemmen.nl/hulpaanbod/

  • Voor uw hulpvragen

 

https://www.facet-emmen.nl/leren/oefenen-en-hulp/taalpunt-emmen.html

  • hulp bij laaggeletterdheid, maar ook doet facet u met meer zaken helpen

 

https://www.noodfondsenergie.nl/

  • kijk of u in aanmerking komt. Het Tijdelijk Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening.

 

https://www.nibud.nl/?utm_campaign=Jaarplanner&utm_content=%234toeslagen&utm_source=Emailcoaching&utm_medium=email

 

https://www.businessinsider.nl/belastingaangifte-2023-welke-zorgkosten-aftrekpost-fiscaal-zorgverzekering/

  • Kijk waar jij als burger recht op hebt

 

https://gemeente.emmen.nl/ondersteuning-inkomen-en-       werk/uitkering

voor alle informatie over uitkeringen binnen de gemeente Emmen

http://www.gemeenteraademmen.nl/home.htm

voor alle relevante informatie over wat er binnen de gemeente speelt.


http://www.wmoraademmen.nl/

  • voor alle vragen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)


http://www.seniorenraademmen.nl/

voor alle informatie over de senioren adviesraad.

 

https://www.instagram.com/jaremmen/

  •  informatie jongeren adviesraad

 

http://www.osog.nl/ 

  •  voor informatie over de regels en mogelijkheden voor     gehandicapten.


https://www.zorgbelang-drenthe.nl/ombudsman-sociaal-domein-zorgbelang-drenthe-1

  • hier kunt u uw klachten en opmerkingen over de zorg kwijt.