De inwoners van de gemeente Emmen en hun minderjarige kinderen willen zich door maatschappelijke participatie kunnen ontplooien en ontwikkelen. Daarbij zou het mooi zijn dat ze daarin niet belemmerd worden door hun financiële positie.

De gemeente Emmen daarin wenst bij te dragen door het voeren van beleid, gericht op bevordering van maatschappelijke participatie, waaronder wordt verstaan deelname aan activiteiten die het mogelijk maken mee te doen in de samenleving. Daarvoor is een nieuwe/hernieuwde/aangepaste verordening gemaakt. Eerst is dat een concept (idee/voorstel) die ook naar de adviesraden gaat. Wij als adviesraad buigen ons daar ook over.

 

Dit keer stuitten we op een meerdere zaken, wat we graag anders zouden zien. 

Allereerst het woordgebruik. We wijzen daar wel vaker op. Dit keer heeft het College daar ook weer gehoor aan gegeven. 

Ook zijn we blij met de verhoging van de inkomensgrens. Eerst was dat 110% van de bijstandsnorm. Nu heeft het College ons al lang gekoesterde wens ook nog eens vervuld. Het is nu 120% van de bijstandsnorm. En dat komt velen uit in deze dure tijden.

 

Daar waar wij ook zeer blij mee zijn is deze: 'De aanvrager en de budgethouder zijn verplicht om direct en uit eigen beweging, dan wel op verzoek van het college alle gegevens door te geven’.

Wat zijn nu nou weer alle gegevens?

Wij willen dat veel duidelijker. Er zijn namelijk zoveel aanvragen die de burger moet doen. Zie bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. De burger werkt mee, maar weet niet precies wat er gevraagd wordt. Een foutje is zo gemaakt. Daarom zal het nu duidelijk worden gemaakt, welke informatie er nodig is om de aanvraag van de burger te beoordelen. Wij zien ook blij met deze aanpassing. 

 

En dan over de hoogte van de bedragen. De bedragen van de regelingen zijn al jaren niet veranderd. Dat vonden we zeer vreemd. Terwijl de artikelen van de 'Doe Mee shop' wel elk jaar verhoogd zijn door de organisaties, die hier aan mee doen. Zie hier!!! De bedragen worden al per 1 januari 2024 geïndexeerd. 

Kortom, de Cliëntenraad Emmen doet belangrijk werk. Wij kunnen het verschil maken. 

Wil je meer weten mail ons dan:

 

secretariaat@clientenraad-emmen.nl